OFFICE BEARERS

SCHOOL CAPTAIN KHUSHI KESHARI
SCHOOL VICE CAPTAIN PRANAV SHUKLA

BLUE HOUSE CAPTAIN SYED MOHAMMED PARWAAZ ALI
BLUE HOUSE VICE CAPTAINPRANJALI USRETAY
PREFECTVAISHNAVI DUBEY
RIYA BYADWAL
RINSHI PATEL
SARANSH TIWARI
MAYAN BHARDWAJ
ABIRAM N. S

RED HOUSE CAPTAIN ISHIKA AKHTAR SHAH
RED HOUSE VICE CAPTAIN SAKSHAM RAJAK
PREFECT SHREYANSHI SAHU
MAYANK KOSHTA
MAITRI TIWARI
GUNJAN CHADAR
AADARSH ABHILASH
ISHAN KUMAR PATEL

GREEN HOUSE CAPTAIN JAVED KHAN
GREEN HOUSE VICE CAPTAINSRISHTI YADAV
PREFECTSOUMYA SINGH
DEVADI PATEL
JODET AKHTER
AKSHAY AGRAWAL
AKSHAT SONI
PRIYANSHU VERMA

YELLOW HOUSE CAPTAIN ANANYA KULHADA
YELLOW HOUSE VICE CAPTAINASHUTOSH SINGH
PREFECTRAGINI BILOHA
MANALI KESHARI
MANUSHREE TIWARI
SHIVAM MISHRA
ADITYA KHARE
SAMEESH SAHU